Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Sortera på titel Sortera på år Sortera på utgivare
Titel År Utgivare Typ
Edsviken Vattensamverkan Miljökontrollprogram 2022-2025 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från den politiska styrgruppens årsmöte, 2021-02-23 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken Vattensamverkan Verksamhetsberättelse 2020 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken Vattensamverkan Verksamhetsplan 2021-2022 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken MKP Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar 2018-2020 2020 Calluna PDF Öppna
Inventering av undervattensvegetation 2020 Calluna PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-12-08 2020 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken Vattensamverkans styrgruppsmöten, 2020-10-13 2020 Edsviken Vatten Samverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från styrgruppens årsmöte med Edsviken Vattensamverkan, 2020-05-26 2020 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken MKP 2019 - Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar 2020 Calluna PDF Öppna
Edsviken Vattensamverkan Verksamhetsplan 2020-2021 2020 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från styrgruppens årsmöte med Edsviken Vattensamverkan, 2020-02-20 2020 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Resultat från provfiske i Igelbäcken 2019 2020 Naturhistoriska riksmuseet & Vaaka Naturkonsult PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2019-12-03 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2019-10-08 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2019-06-10 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2019-03-08 2019 PDF Öppna
Verksamhetsplan 2019-2020 2019 PDF Öppna
Modellering av effekter av åtgärder mot minskad fosfortillförsel i Edsviken 2019 2019 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2018-02-20 2018 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2018-08-28 2018 PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2015-2017, Calluna 2018 Calluna PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2017-09-06 2017 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2017-09-06 2017 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2017-12-06 2017 PDF Öppna
Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2017 2017 Calluna PDF Öppna
Miljögifter i vatten och sediment i Edsviken 2017 2017 EKOZ PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - bildkollage 2016 PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - program 2016 PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Anders Esselin (moderator) med fler - Avslutande panelreflektion 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Johan Gustafsson - Naturhistoriska riksmuseet 2016 PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Johan Gustafsson (Utredningsingenjör, Stockholm Vatten AB) - Pågående åtgärder i Stockholm + frågestund 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Juha Salonsaari - Vattensamordnare, Stockholms Stad 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad) - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Dagvatten resurs eller belastning - Dagvattenkvalité och en grön stad 2016 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Gilbert Svensson (Docent VA-teknik/forskare, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Lars-Erik Widarsson - dagvattenspecialist 2016 Firma LE Widarsson PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA) - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Samarbete kring vatten i Höje å 2016 Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Jonas Johansson (Samordnare för Höje Å vattenråd, Lunds kommun) - Kommunal samverkan i praktiken + frågestund 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Anna Jöborn (Chef för kunskapsavdelningen, HaV) - Samverkan i Vattenförvaltningen 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Albin Ring - Förvaltningsjurist, Miljöförvaltningen 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Albin Ring (Förvaltningsjurist, Stockholm stad) - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet + frågestund 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Mats Wallin - Vattenmyndigheten, Norra Östersjön 2016 PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten) - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Carina Knorpp (L) - Ordförande i Edsvikens Vattensamverkan, Ordförande i Miljöutskottet i Sollentuna 2016 PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun) - Vattenarbetet inom regionen + frågestund 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Katarina Luhr (MP) - Miljöborgarråd 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad) - Vattenarbetet inom regionen 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Seminarieprogram 2016 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2016-10-20 2016 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2016-05-31 2016 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2016-02-24 2016 PDF Öppna
Verksamhetsplanen för 2016 antogs av Edsviken vattensamverkan på styrgruppsmötet i februari 2016 2016 PDF Öppna
Provfiske med ryssja i Igelbäcken mfl 2016, Solna 2016 Sportfiskarna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015, presentation 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015 2016 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016, presentation 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökningar i Igelbäcken med flera 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken, 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken 2016 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2015-12-03 2015 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2015-05-21 2015 PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöten, 2015-02-16 2015 PDF Öppna
Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård (inkl. Edsviken) och östra Mälaren 2013, rapport 2015 PDF Öppna
Lekfiskinventering vid Nora träsk, 2015 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Edsviken provfiske 2015 2015 Calluna PDF Öppna
Uppföljning av fiskväg Igelbäcken, Solna 2015 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Igelbäcken, 2012 2015 Igelbäcksgruppen PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar 2015 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2017. Vattenkemiska och biologiska undersökningar, Calluna 2015 Calluna PDF Öppna
Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Rådan och Kaninholmen, 2013 2014 SWECO PDF Öppna
MIFo-klassning av Sollentunas sjöar, 2014 2014 Länsstyrelsen Stockholm PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2014-2018 Edsvikens avrinningsområde, 2014 2014 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Makrofytinventering i Edsviken september 2014 2014 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2014 2014 Calluna PDF Öppna
Edsviken MKP 2014 - Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar 2014 Calluna PDF Öppna
Edsviken MKP 2014 - Inventering av undervattensvegetation 2014 Calluna PDF Öppna
Makrofytinventering i Edsviken september 2014, Calluna 2014 Calluna PDF Öppna
Edsviken MKP 2014 - Inventering av undervattensvegetation 2014 Calluna PDF Öppna
Biologiska och fysikalisk-kemiska undersökningar i Edsviken 2010-2012 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
PM Beräkningar av flöden genom Stocksundet, 2013 2013 WSP PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013, 2013 2013 Pelagia Miljökonsult AB PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013 2013 Calluna PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2012 2012 Sweco PDF Öppna
Analys av miljögifter i fisk från Edsviken och Norrviken, 2012 2012 PDF Öppna
Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag, 2012 2012 Medins Biologi AB PDF Öppna
Status och åtgärdsbehov för Edsviken - Underlag för statligt, kommunalt och mellankommunalt vattenvårdsarbete, 2012 2012 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Här börjar Stockholms skärgård, 2011 2011 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Guide för dagvattenhantering inom Edsvikens avrinningsområde 2011 2011 PDF Öppna
Fiskevårdsplan för Edsviken, 2011 2011 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Nora träsk Nätprovfiske 2011 2011 Huskvarna Ekologi PDF Öppna
Biologiska och vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2011 - Jämförelser mellan åren 1973-2011 2011 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Säbysjön åtgärdsplan - Delrapport 3, 2011 2011 SWECO PDF Öppna
Säbysjön kontrollprogram - Delrapport 2, 2011 2011 SWECO PDF Öppna
Säbysjön statusbedömning och sammanställning av dokumentation - Delrapport 1, 2011 2011 SWECO PDF Öppna
Här börjar Stockholms skärgård, 2011 2011 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Nätprovfiske i Edsviken 2010 2010 Huskvarna Ekologi & Aquaresurs PDF Öppna
Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010 - Jämförelser mellan åren 1973-2010 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010, Naturvatten, 2010 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde med marktyper 2009 PDF Öppna
Naturvärdesinventering Kartering av biotoper i anslutning till Edsviken, 2009 2009 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde - karta 2009 PDF Öppna
Översiktlig fiskyngelinventering i Edsviken, Stockholms län 2007 2007 SKARPS Miljöteknik PDF Öppna
Föroreningsberäkning i dagvatten från Danderyd till Edsviken 2006 - kartbilaga 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Föroreningsberäkningar i dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006 - kartbilaga 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Föroreningsberäkningar i dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 3 2006 PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 2 2006 PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 1 2006 PDF Öppna
Inventering av vattenväxter i Edsviken, 2006 2006 Tång och Sånt HB PDF Öppna
Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Edsviken 2006 2006 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken - Resultat från undersökningar 2004, 2006 2006 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva och Bergendal 2004, 2006 2006 Göteborgs naturhistoriska museum PDF Öppna
Inventering av vattenväxter i Edsviken, 2006 2006 Tång och Sånt HB PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2005 2005 Sweco Viak PDF Öppna
Edsviken fiskeribiologisk undersökning 2005 2005 Aquaresurs PDF Öppna
Näringsdynamik i Noraåns dräneringsområde: Ekebysjön-Nora Träsk-Edsviken, 2005 2005 Stockholms Universitet PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - föredrag - Johan Bodegård (NRM) - Välkommen 2004 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
Inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län, 2004 2004 Naturhistoriska riksmuseeum PDF Öppna
Edsviken Fosfor i vatten och sediment, 2004 2004 Vattenresurs PDF Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
Acceptabel belastning på sjön Edsviken, 2003 2003 SWECO VIAK PDF Öppna
PM Utredning av reningseffekten i Nora träsk, 2003 2003 SWECO VIAK PDF Öppna
Inventering av Fält- och Trädskikt i Sörentorp 1999 1999 Miljökontoret Solna stad PDF Öppna