Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Vad kan du göra

En stor del av de näringsämnen och föroreningar som kommer till sjöarna kommer från intilliggande samhällen. Det är viktigt att stoppa tillförseln av nya föroreningar innan eventuella reningsåtgärder sätts in i sjöarna. Alla som bor, arbetar och vistas inom området kan göra en insats.

Tänk på att regn- och smältvatten, som rinner på och i marken, fångar upp föroreningar och gödningsämnen och transporterar dessa till närmaste sjö.

Tänk på att vatten som rinner ned i vägarnas dagvattenbrunnar ofta rinner orenat direkt ut i närmaste sjö!

När du ska gödsla gräsmattor, rabatter och övriga odlingar är det viktigt att ta reda på hur mycket och vid vilken tidpunkt du ska gödsla för att all näring ska tas upp av växterna. Annars förs näringen med markvattnet till sjösystemet, där det bidrar till övergödning och algblomning. Använd helst inte handelsgödsel - naturgödsel är bättre. Du kanske kan köpa gödsel från en lantbrukare?

Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården. Det finns miljövänligare alternativ. Du kan t.ex. variera växtslag från år till år så missgynnas växtsjukdomar och skadegörare. Odla motståndskraftiga sorter. Bekämpa skadeinsekter med t.ex. hård vattenstråle, varmt vatten, såpvatten, vitlöksvatten eller plocka bort dem med fingrarna.

Undvik att asfaltera uppfarter och annan tomtmark. Gräs, jord och grus har möjlighet att fånga upp näringsämnen och föroreningar innan vattnet rinner vidare mot sjöarna.

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning med oljeavskiljare och använd miljömärkta biltvättmedel. Om du tvättar bilen på asfalterad mark, och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn, förs det oftast helt orenat direkt ut i närmaste sjö. Det är som om vi skulle köra till närmaste badplats och tvätta bilen.

Lämna bilen hemma och promenera, cykla eller åk kollektivtrafik när det är möjligt. En stor del av föroreningarna från bilarnas avgaser, däckslitage och oljespill förs med vatten och vind till sjöarna och bidrar till bl.a. övergödning och algblomning.

Se över din enskilda VA-anläggning. Det kanske är dags att byta infiltrationsbädd. Äldre anläggningar kan läcka näringsämnen, som förs vidare med markvattnet till sjösystemet, där det bidrar till övergödning och algblomning.