Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Länkar

Deltagande kommuner inom Edsviken vattensamverkan

Danderyds kommun

Järfälla kommun

Sollentuna kommun

Solna stad

Sundbybergs stad

Stockholms stad


Länkar till andra natur- och vattenvårdsprojekt

Oxunda vattensamverkan övervakar och organiserar vattenvårdsarbetet mellan de sex kommunerna inom Oxundaåns avrinningsområde

Svealands vattenvårdsförbund (SKVVF) övervakar och beskriver miljötillståndet längs hela Svealands kust (Uppsala, Stockholms och Sörmlands län)

Vattenmyndigheterna samlar information från Sveriges fem vattenmyndigheter.

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

Hållbara Hav är ett initiativ som arbetar för ett friskare Östersjön och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.

GBIF (Global biodiversity information facility) är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgängligt för alla. Den information som GBIF samlar in rör museiföremål eller artobservationer i naturen.

Naturforskaren är en artdatabas från Naturhistoriska riksmuseets där information om växter, djur och svampar finns samlad. Det är till Naturforskaren som klickbara artnamn på den här webbplatsen är länkad till.

Töm inte toatanken i sjön - från 1 april 2015 råder förbud mot att tömma båtens toatank i vattnet.

Havstulpanvarning är en tjänst som Svenska båtunionen erbjuder för båtägare som vill undvika att använda båtbottenfärger.

BalticSea 2020 är en privat stiftelse vars mål är att bidra till att vända den negativa utvecklingen i Östersjön till år 2020.

Länkar till konst och kultur som funnit inspiration av Edsviken

Edsviken - en musikvideo inspirerad av Edsviken (2021). Musik: Peter Fagerström. Video: Hasse Holmberg.