Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Bada i Edsviken

Edsviken har som alla sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon fått en statusklassificering. I statusklassificeringen ingår kemisk ytvattenstatus samt ekologisk status. Badvattenkvaliteten ingår inte i statusklassificeringen. Ett vatten kan därför ha undermålig status, men ha bra badvattenkvalitet. 

Att ett vatten har undermålig ekologisk eller kemisk status påverkar inte badmöjligheterna utan bara upplevelsen av badet. I ett vatten med undermålig status är vattnet ofta grumligt och badupplevelsen blir inte optimal. Det kan även vara dåligt för miljön att bada på platser med mycket förorenade sediment eftersom badandet kan bidra till spridning av föroreningarna genom att man virvlar upp sedimenten.

Det som är avgörande för bedömningen av badvattenkvaliteten är om det finns fekala bakterier i vattnet som kan orsaka magsjuka vid kallsupar eller om det finns giftiga algblomningar som kan ge utslag och till exempel leverskador. Om fekala bakterier finns eller om toxiska alger förekommer rikligt är badvattenkvaliteten otjänlig.

Kommunerna provtar badvattenkvaliteten

Vid Edsvikens badplatser provtas badvattenkvaliteten kontinuerligt under sommaren från juni till augusti. Kommunerna tar prover och skickar in dessa för analys av bakterier. Resultaten rapporteras in till Havs- och vattenmyndigheten. Normalt sker ingen provtagning för toxiska algblomningar. Rekommendation är att inte bada om du ser en algblomning på ditt badställe.

Se badvattenkvaliteten vid din badplats på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Klicka här.


Simma lugnt och ha alltid en badkompis med dig när du njuter av Edsvikens svalkande dopp i sommar!