Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Växt- och djurliv

Edsviken har ett rikt fiskbestånd och är hem för flera arter av snäckor och andra bottendjur. Många av de vanligaste sjöfåglarna finns runt viken. Edsviken är en brackvattenmiljö vilket ställer anpassningskrav både på salt- och sötvattenorganismer.

Temperatursprångskiktet som bildas på ca 6 m djup gör dock att växter och djur är begränsade till zonen ovanför språngskiktet eftersom syrehalten under detta skikt ofta är alldeles för låg för att växter och djur ska trivas där.

I menyn till vänster kan du läsa mer om avrinningsområdets arter. Under påverkan och åtgärder finns mer att läsa om vilka hot som finns och vad vi gör för säkra Edsvikens växt- och djurliv.