Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Politisk styrgrupp

Sollentuna

Ordinarie: Jonas Riedel (C), ordförande
e-post: jonas.riedel@sollentuna.se

Ersättare: Per Gibson (L)
e-post: per.gibson@sollentuna.se

Danderyd

Ordinarie: Robert Nibelius (M)
e-post: robert.nibelius@danderyd.se

Ersättare: Märtha Angert Lilliestråle (M)
e-post: martha.angertlilliestrale@danderyd.se

Solna

Ordinarie: Victoria Johansson (MP)
e-post: victoria.johansson@politik.solna.se

Ersättare: Vakant ()
e-post: vakant@politik.solna.se

Stockholm

Ordinarie: Maria Antonsson (MP)
e-post: maria.antonsson@stockholm.se

Ersättare: Elisabeth Hellström( M)
e-post: elisabeth_hellstrom@hotmail.com

Sundbyberg

Ordinarie: Sofia Buhrgard (MP)
e-post: sofia.buhrgard@sundbyberg.se

Ersättare: Anna-Lena Hammarin (L)
e-post: anna-lena.hammarin@sundbyberg.se

Järfälla

Ordinarie: Tony Haddad (C)
e-post: tony.haddad@jarfalla.se

Ersättare: Vakant ()
e-post: vakant@jarfalla.se