Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Arbetsgrupp

Danderyd
Gunnar Andersson Wargert
e-post: gunnar.andersson.wargert@danderyd.se

Järfälla
Babette Marklund
e-post: babette.marklund@jarfalla.se

Sollentuna
Towe Holmborn (Samordnare)
e-post: towe.holmborn@sollentuna.se

Linda Svensson (inhyrd konsult för Sollentuna)
e-post: linda.svensson@norconsult.se

Sollentuna Energi och Miljö AB
Jonas Brander
e-post: jonas.brander@seom.se

Solna
Marie Amid
e-post: marie.amid@solna.se

Stockholm Vatten
Fredrik Erlandsson
e-post: fredrik.erlandsson@svoa.se

Sundbyberg
Olivia Abrahamson
e-post: olivia.abrahamson@sundbyberg.se

Llyr Thomas-Hilden
e-post: llyr.thomas-hilden@sundbyberg.se

 

Referenspersoner

Länsstyrelsen
Cinthia Tiberi Ljungkvist
e-post: cinthia.tiberi.ljungqvist@lansstyrelsen.se