Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Om Edsviken

Edsviken är en havsvik som sträcker sig från Edsbergs slott i Sollentuna till Stocksundet i Danderyd. Här finns stränder, bryggor och marinor. Edsviken är en oas för boende i Sollentuna, Danderyd och Solna - och många besökare från hela länet. Viken är en populär plats för bad, fiske, båtsport och skridskoåkning. Det finns också underbara promenadstråk runt hela viken.

Edsvikens vatten är bräckt och hem för både sötvattenlevande och marina arter. Havsviken är övergödd och hårt belastad av dagvattenavrinning från kommunerna inom avrinningsområdet. Tidigare okontrollerad avloppshantering har också satt sina spår. I kombination med dålig vattenomsättning leder detta till syrebrist och begränsade villkor för växt- och djurliv.

Edsviken i siffror

Antal kommuner inom avrinningsområdet: 6 st
Avrinningsområde: 62 km2
Sjöarea: 3,6 km2
Längd: 8,5 km
Bredd: 200-700 m (utan Stocksundet)
Maxdjup: 20 m
Medeldjup: 8 m
Salinitet: 2-4 ‰