Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Edsviken Vattensamverkan

 

Edsviken Vattensamverkan utgörs av en politisk styrgrupp med en ledamot med ersättare från respektive kommun/stad och en arbetsgrupp med en tjänsteman från respektive kommun samt adjungerade experter. Den politiska styrgruppen bestämmer vad som ska göras, hur medlen ska fördelas och inom vilka tidsramar arbetet ska genomföras. Sollentunas politiska delegat är ordförande för den politiska styrgruppen. Arbetsgruppen, med en eller flera tjänstemän från respektive kommun, ansvarar för det praktiska arbetet. Samarbetet leds av en samordnare från värdkommunen Sollentuna. Arbetet utgår från en verksamhetsplan där tjänstemännen har delansvar för ett antal projekt inom samverkan. Arbetsgruppen upprättar förslag till verksamhetsplaner och åtgärdsprogram, ansvarar för utredningar och vissa åtgärder i fält, upphandlar och styr konsulter samt rapporterar resultat till den politiska styrgruppen.

 

Länsstyrelsen ingår i samverkan som adjungerad med sitt ansvar för regional samordning och som länk till vattenförvaltningen i distriktet norra Östersjön.