Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Avrinningsområde

Edsvikens avrinningsområde är 62 kvadratkilometer stort och innefattar kommunerna och städerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Järfälla, Sundbyberg och Stockholm. Edsvikens stränder gränsar mot de tre förstnämnda medan övriga rinner av till Edsviken via Igelbäcken. Avrinningsområdet består till stor del av bebyggelse.

Klicka här för en karta över Edsvikens avrinningsområde.