Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Sortera på titel Sortera på år Sortera på utgivare
Titel År Utgivare Typ
Fiskundersökning i Edsviken 2005 2005 Aquaresurs PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2015 2015 Calluna PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2014 2014 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken, kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2017 2017 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar 2015 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken med fler, bottenfaunaundersökningar 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016 2017 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2016 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2014 2015 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013 2014 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2017. Vattenkemiska och biologiska undersökningar 2015 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2015-2017 2018 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2019 2020 Calluna PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2020 2020 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2018-2020 2021 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2018 2019 Calluna PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2021 2021 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2019-2021 2022 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2022 2022 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2020-2022 2023 Calluna PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-02-20 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-05-05 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-09-29 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-12-12 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2022 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2023 (-2024) 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Utbildning för politiker 2023 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-06-22 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken 2021 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-10-05 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-12-07 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2022 (-2023) 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2021 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-02-24 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-05-18 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2018-2021 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2017 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2018 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2019 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2017-2018 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2021 (-2022) 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2020 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-02-23 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2022-2025 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken Vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-10-13 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-12-08 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-06-10 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-10-08 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-12-03 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken Vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-02-20 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2020 (-2021) 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun) - Vattenarbetet inom regionen - presentation 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - program 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - bildkollage 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2014-2018 2014 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde - karta 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Naturvärdesinventering Kartering av biotoper i anslutning till Edsviken, 2009 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Fiskevårdsplan för Edsviken 2011 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 1 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 2 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 3 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård (inkl. Edsviken) 2013 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Dagvattenhantering inom Edsvikens avrinningsområde, en guide 2011 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2016 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-02-16 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-05-21 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-12-03 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-02-24 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-05-31 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-10-20 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde med marktyper 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2019 (-2020) 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-03-08 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2018-08-28 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2018-02-20 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-12-06 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-09-06 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-09-06 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Här börjar Stockholms skärgård 2011 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-05-26 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Igelbäcken, Hydromorfologi inom Igelbäckens avrinningsområde 2021 Ekologigruppen AB PDF Öppna
Miljögifter i vatten och sediment i Edsviken 2017 2017 EKOZ PDF Öppna
Igelbäcken 2018-2021, sammanställning av genomförd miljöövervakning 2023 Ensucon PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA) - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar - presentation 2016 Firma LE Widarsson PDF Öppna
Bottenfauna, land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva och Bergendal 2004 2006 Göteborgs naturhistoriska museum PDF Öppna
Fiskundersökning, Nora träsk Nätprovfiske 2011 2011 Huskvarna Ekologi PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2010 2010 Huskvarna Ekologi & Aquaresurs PDF Öppna
Igelbäcken, Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Igelbäcken 2015 Igelbäcksgruppen PDF Öppna
Modellering av effekter av åtgärder mot minskad fosfortillförsel i Edsviken 2019 2019 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Underlag för beräkning av belastningsbeting i Edsviken 2019 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Underlag för beräkning av belastningsbeting i Edsviken, uppdaterade resultat 2020 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Naturvård i Igelbäcken, Stockholm - unikt vattendrag med grönling och bäver 2023 Lundberg och Svanberg i Fauna & Flora 1:2023 PDF Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
MIFO-klassning av Sollentunas sjöar 2014 2014 Länsstyrelsen Stockholm PDF Öppna
Igelbäcken, kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 2012 Medins Biologi AB PDF Öppna
Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken - Resultat från undersökningar 2004 2006 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Fiskundersökning, inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län 2004 2004 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Seminarieprogram 2016 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2019 2020 Naturhistoriska riksmuseet & Vaaka Naturkonsult PDF Öppna
PM - Volymsberäkningar i Edsviken 2018 2018 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Läckagebenägen fosfor i Edsvikens bottnar 2018 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Edsviken 2006 2006 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Status och åtgärdsbehov för Edsviken - Underlag för statligt, kommunalt och mellankommunalt vattenvårdsarbete, 2012 2012 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2010-2012 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Biologiska och vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2011 - Jämförelser mellan åren 1973-2011 2011 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010 - Jämförelser mellan åren 1973-2010 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013 2013 Pelagia Miljökonsult AB PDF Öppna
Fiskundersökning, översiktlig fiskyngelinventering i Edsviken, Stockholms län 2007 2007 SKARPS Miljöteknik PDF Öppna
Analys av miljögifter i fisk från Edsviken och Norrviken 2012 2012 Sollentuna kommun PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Johan Bodegård (NRM) - Välkommen - föredrag 2004 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad) - Vattenarbetet inom regionen - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Anders Esselin (moderator) med fler - Avslutande panelreflektion - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Johan Gustafsson (Utredningsingenjör, Stockholm Vatten AB) - Pågående åtgärder i Stockholm + frågestund - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Gilbert Svensson (Docent VA-teknik/forskare, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad) - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten) - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun) - Vattenarbetet inom regionen + frågestund - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Anna Jöborn (Chef för kunskapsavdelningen, HaV) - Samverkan i Vattenförvaltningen - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Jonas Johansson (Samordnare för Höje Å vattenråd, Lunds kommun) - Kommunal samverkan i praktiken + frågestund - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA) - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar - föredrag 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken 2022 2022 Solna stad / Igelbäcksgruppen PDF Öppna
Dagvatten resurs eller belastning - Dagvattenkvalité och en grön stad 2016 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PDF Öppna
Fiskundersökning, lekfiskinventering vid Nora träsk 2015 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Igelbäcken, provfiske med ryssja i Igelbäcken mfl 2016, Solna 2016 Sportfiskarna PDF Öppna
Igelbäcken, uppföljning av fiskväg Igelbäcken, Solna 2015 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Albin Ring - (Förvaltningsjurist, Stockholm stad) - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet + frågestund - föredrag 2016 Stockholm stad YouTube-video Öppna
Stockholm Vattens arbete med spårning av felkopplat spillvatten 2016 Stockholm Vatten, Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad) - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar - presentation 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Albin Ring - (Förvaltningsjurist, Stockholm stad) - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet - presentation 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad) - Vattenarbetet inom regionen - presentation 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Näringsdynamik i Noraåns dräneringsområde: Ekebysjön-Nora Träsk-Edsviken, 2005 2005 Stockholms Universitet PDF Öppna
Säbysjön statusbedömning och sammanställning av dokumentation - Delrapport 1, 2011 2011 Sweco PDF Öppna
Säbysjön kontrollprogram - Delrapport 2, 2011 2011 Sweco PDF Öppna
Säbysjön åtgärdsplan - Delrapport 3, 2011 2011 Sweco PDF Öppna
Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Rådan och Kaninholmen, 2013 2014 Sweco PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2012 2012 Sweco PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2005 2005 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006, föroreningsberäkning 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006, föroreningsberäkning - kartbilaga 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken från Danderyd, föroreningsberäkning 2006 - kartbilaga 2006 Sweco Viak PDF Öppna
PM Utredning av reningseffekten i Nora träsk, 2003 2003 Sweco Viak PDF Öppna
Acceptabel belastning på sjön Edsviken 2003 Sweco Viak PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2006 2006 Tång och Sånt HB PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2021 2022 Vaaka naturkonsult PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2022 2023 Vaaka naturkonsult PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten) - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? - presentation 2016 Vattenmyndigheten, Norra Östersjön PDF Öppna
Fosfor i vatten och sediment 2004 2004 Vattenresurs PDF Öppna
PM Beräkningar av flöden genom Stocksundet, 2013 2013 WSP PDF Öppna