Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Sortera på titel Sortera på år Sortera på utgivare Sortera på kategori
Titel Kategori År Utgivare Typ
Fiskundersökning i Edsviken 2005 Fisk 2005 Aquaresurs PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2015 Fisk 2015 Calluna PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2014 Makrofyter 2014 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken, kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2017 Igelbäcken 2017 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2016. Vattenkemiska och biologiska undersökningar Igelbäcken 2015 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken med fler, bottenfaunaundersökningar 2016 Igelbäcken 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2016 Miljöövervakning årsrapporter 2017 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2016 Bottenfauna 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013-2015 Miljöövervakning årsrapporter 2016 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2014 Miljöövervakning årsrapporter 2015 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2013 Miljöövervakning årsrapporter 2014 Calluna PDF Öppna
Igelbäcken 2015-2017. Vattenkemiska och biologiska undersökningar Igelbäcken 2015 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2015-2017 Miljöövervakning årsrapporter 2018 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2019 Miljöövervakning årsrapporter 2020 Calluna PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2020 Makrofyter 2020 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2018-2020 Miljöövervakning årsrapporter 2021 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2018 Miljöövervakning årsrapporter 2019 Calluna PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2021 Fisk 2021 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2019-2021 Miljöövervakning årsrapporter 2022 Calluna PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2022 Bottenfauna 2022 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2020-2022 Miljöövervakning årsrapporter 2023 Calluna PDF Öppna
Sedimentundersökningar i Edsvikens småbåtshamnar 2022 Miljögifter 2023 Calluna PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2021-2023 Miljöövervakning årsrapporter 2024 Calluna PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2024-05-24 Minnesanteckningar styrgrupp 2024 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2024-03-08 Minnesanteckningar styrgrupp 2024 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2023 Verksamhetsberättelser 2024 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2024 (-2025) Verksamhetsplaner 2024 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-09-28 Minnesanteckningar styrgrupp 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-12-15 Minnesanteckningar styrgrupp 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-02-20 Minnesanteckningar styrgrupp 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2023-05-05 Minnesanteckningar styrgrupp 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-09-29 Minnesanteckningar styrgrupp 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-12-12 Minnesanteckningar styrgrupp 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhetsberättelser 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2023 (-2024) Verksamhetsplaner 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Utbildning för politiker 2023 Övrigt 2023 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-06-22 Minnesanteckningar styrgrupp 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken 2021 Övrigt 2021 Edsviken Vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-10-05 Minnesanteckningar styrgrupp 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-12-07 Minnesanteckningar styrgrupp 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2022 (-2023) Verksamhetsplaner 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2021 Verksamhetsberättelser 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2022-02-24 Minnesanteckningar styrgrupp 2022 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-05-18 Minnesanteckningar styrgrupp 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2018-2021 Miljöövervakningsprogram 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsberättelser 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsberättelser 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsberättelser 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2017-2018 Verksamhetsplaner 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2021 (-2022) Verksamhetsplaner 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsberättelse 2020 Verksamhetsberättelser 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2021-02-23 Minnesanteckningar styrgrupp 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2022-2025 Miljöövervakningsprogram 2021 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken Vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-10-13 Minnesanteckningar styrgrupp 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-12-08 Minnesanteckningar styrgrupp 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-06-10 Minnesanteckningar styrgrupp 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-10-08 Minnesanteckningar styrgrupp 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-12-03 Minnesanteckningar styrgrupp 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken Vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-02-20 Minnesanteckningar styrgrupp 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2020 (-2021) Verksamhetsplaner 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun) - Vattenarbetet inom regionen - presentation Dokumentation från event 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - program Dokumentation från event 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens dag. 21/5-2016 (Edsbergsparken, Sollentuna) - bildkollage Dokumentation från event 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljöövervakningsprogram 2014-2018 Miljöövervakningsprogram 2014 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde - karta Övrigt 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Beskrivning av 27 skyddsvärda strandområden runt Edsviken Övrigt 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Naturvärdesinventering Kartering av biotoper i anslutning till Edsviken, 2009 Miljöövervakning övrigt 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Fiskevårdsplan för Edsviken 2011 Fisk 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 1 Övrigt 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 2 Övrigt 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsviken djupkarta - del 3 Övrigt 2006 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Miljögifter i sediment i Stockholms skärgård (inkl. Edsviken) 2013 Miljögifter 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Dagvattenhantering inom Edsvikens avrinningsområde, en guide 2011 Dagvatten 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplaner 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-02-16 Minnesanteckningar styrgrupp 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-05-21 Minnesanteckningar styrgrupp 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2015-12-03 Minnesanteckningar styrgrupp 2015 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-02-24 Minnesanteckningar styrgrupp 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-05-31 Minnesanteckningar styrgrupp 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2016-10-20 Minnesanteckningar styrgrupp 2016 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Edsvikens avrinningsområde med marktyper Övrigt 2009 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Verksamhetsplan 2019 (-2020) Verksamhetsplaner 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2019-03-08 Minnesanteckningar styrgrupp 2019 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2018-08-28 Minnesanteckningar styrgrupp 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2018-02-20 Minnesanteckningar styrgrupp 2018 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-12-06 Minnesanteckningar styrgrupp 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-09-06 Minnesanteckningar styrgrupp 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2017-09-06 Minnesanteckningar styrgrupp 2017 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Här börjar Stockholms skärgård 2011 Övrigt 2011 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Minnesanteckningar från Edsviken vattensamverkans styrgruppsmöte, 2020-05-26 Minnesanteckningar styrgrupp 2020 Edsviken vattensamverkan PDF Öppna
Igelbäcken, Hydromorfologi inom Igelbäckens avrinningsområde Igelbäcken 2021 Ekologigruppen AB PDF Öppna
Miljögifter i vatten och sediment i Edsviken 2017 Miljögifter 2017 EKOZ PDF Öppna
Igelbäcken 2018-2021, sammanställning av genomförd miljöövervakning Igelbäcken 2023 Ensucon PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA) - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar - presentation Dokumentation från event 2016 Firma LE Widarsson PDF Öppna
Bottenfauna, land- och sötvattenslevande mollusker i alkärren vid Överjärva och Bergendal 2004 Bottenfauna 2006 Göteborgs naturhistoriska museum PDF Öppna
Fiskundersökning, Nora träsk Nätprovfiske 2011 Fisk 2011 Huskvarna Ekologi PDF Öppna
Fiskundersökning i Edsviken 2010 Fisk 2010 Huskvarna Ekologi & Aquaresurs PDF Öppna
Igelbäcken, Miljöövervakningsprogram 2012-2015 för Igelbäcken Igelbäcken 2015 Igelbäcksgruppen PDF Öppna
Modellering av effekter av åtgärder mot minskad fosfortillförsel i Edsviken 2019 Övrigt 2019 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Underlag för beräkning av belastningsbeting i Edsviken Övrigt 2019 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Underlag för beräkning av belastningsbeting i Edsviken, uppdaterade resultat Övrigt 2020 IVL Svenska miljöinstitutet PDF Öppna
Naturvård i Igelbäcken, Stockholm - unikt vattendrag med grönling och bäver Igelbäcken 2023 Lundberg och Svanberg i Fauna & Flora 1:2023 PDF Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 Övrigt 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
System Aqua 2004 - Del 1 Hierarkisk modell för karakterisering av sjöar och vattendrag, 2004 Övrigt 2004 Länsstyrelsen i Jönköpings län PDF Öppna
MIFO-klassning av Sollentunas sjöar 2014 Miljögifter 2014 Länsstyrelsen Stockholm PDF Öppna
Igelbäcken, kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 Igelbäcken 2012 Medins Biologi AB PDF Öppna
Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken - Resultat från undersökningar 2004 Bottenfauna 2006 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Fiskundersökning, inventering av nissöga (Cobitis taenia) inom Edsviken, Stockholms län 2004 Fisk 2004 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Seminarieprogram Dokumentation från event 2016 Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2019 Igelbäcken 2020 Naturhistoriska riksmuseet & Vaaka Naturkonsult PDF Öppna
PM - Volymsberäkningar i Edsviken 2018 Övrigt 2018 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Läckagebenägen fosfor i Edsvikens bottnar Miljöövervakning övrigt 2018 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Undersökningar av vattenvegetation, lekområden, bottenfauna och sediment i Edsviken 2006 Miljöövervakning övrigt 2006 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010 Bottenfauna 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Status och åtgärdsbehov för Edsviken - Underlag för statligt, kommunalt och mellankommunalt vattenvårdsarbete, 2012 Övrigt 2012 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Fysikaliska, kemiska och biologiska undersökningar i Edsviken 2010-2012 Miljöövervakning årsrapporter 2013 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Biologiska och vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2011 - Jämförelser mellan åren 1973-2011 Miljöövervakning övrigt 2011 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Resultat från vattenkemiska undersökningar av Edsviken 2010 - Jämförelser mellan åren 1973-2010 Miljöövervakning övrigt 2010 Naturvatten i Roslagen AB PDF Öppna
Landsnorakvarn förstudie faunapassage Övrigt 2023 Norconsult / Sollentuna kommun PDF Öppna
Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2013 Bottenfauna 2013 Pelagia Miljökonsult AB PDF Öppna
Fiskundersökning, översiktlig fiskyngelinventering i Edsviken, Stockholms län 2007 Fisk 2007 SKARPS Miljöteknik PDF Öppna
Analys av miljögifter i fisk från Edsviken och Norrviken 2012 Miljögifter 2012 Sollentuna kommun PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Johan Bodegård (NRM) - Välkommen - föredrag Dokumentation från event 2004 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad) - Vattenarbetet inom regionen - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Johan Gustafsson (Utredningsingenjör, Stockholm Vatten AB) - Pågående åtgärder i Stockholm + frågestund - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Gilbert Svensson (Docent VA-teknik/forskare, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad) - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten) - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Carina Knorpp (Ordf. i Edsviken vattensamverkan, Sollentuna kommun) - Vattenarbetet inom regionen + frågestund - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Anna Jöborn (Chef för kunskapsavdelningen, HaV) - Samverkan i Vattenförvaltningen - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Jonas Johansson (Samordnare för Höje Å vattenråd, Lunds kommun) - Kommunal samverkan i praktiken + frågestund - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Lars-Erik Widarsson (Nordvästra Skånes VA) - Dagvattenplanering och dess betydelse för att motverka översvämningar - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Anders Esselin (moderator) med fler - Avslutande panelreflektion - föredrag Dokumentation från event 2016 Sollentuna kommun YouTube-video Öppna
Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken 2022 Igelbäcken 2022 Solna stad / Igelbäcksgruppen PDF Öppna
Dagvatten resurs eller belastning - Dagvattenkvalité och en grön stad Dokumentation från event 2016 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PDF Öppna
Fiskundersökning, lekfiskinventering vid Nora träsk 2015 Fisk 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Igelbäcken, provfiske med ryssja i Igelbäcken mfl 2016, Solna Igelbäcken 2016 Sportfiskarna PDF Öppna
Igelbäcken, uppföljning av fiskväg Igelbäcken, Solna 2015 Igelbäcken 2015 Sportfiskarna PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Albin Ring - (Förvaltningsjurist, Stockholm stad) - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet + frågestund - föredrag Dokumentation från event 2016 Stockholm stad YouTube-video Öppna
Stockholm Vattens arbete med spårning av felkopplat spillvatten Dokumentation från event 2016 Stockholm Vatten, Naturhistoriska riksmuseet PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Juha Salonsaari (Vattensamordnare, Stockholm stad) - Åtgärder - ett kommunalt intresse och ansvar - presentation Dokumentation från event 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Albin Ring - (Förvaltningsjurist, Stockholm stad) - Kommunens roll i genomförandet av åtgärdsprogrammet - presentation Dokumentation från event 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Katarina Luhr (Miljöborgarråd, Stockholm Stad) - Vattenarbetet inom regionen - presentation Dokumentation från event 2016 Stockholms Stad PDF Öppna
Näringsdynamik i Noraåns dräneringsområde: Ekebysjön-Nora Träsk-Edsviken, 2005 Miljöövervakning övrigt 2005 Stockholms Universitet PDF Öppna
Säbysjön statusbedömning och sammanställning av dokumentation - Delrapport 1, 2011 Igelbäcken 2011 Sweco PDF Öppna
Säbysjön kontrollprogram - Delrapport 2, 2011 Igelbäcken 2011 Sweco PDF Öppna
Säbysjön åtgärdsplan - Delrapport 3, 2011 Igelbäcken 2011 Sweco PDF Öppna
Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Rådan och Kaninholmen, 2013 Miljögifter 2014 Sweco PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2012 Dagvatten 2012 Sweco PDF Öppna
Dagvattenåtgärder i och kring Mörbyviken 2005 Dagvatten 2005 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006, föroreningsberäkning Dagvatten 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken inom Sollentuna 2006, föroreningsberäkning - kartbilaga Dagvatten 2006 Sweco Viak PDF Öppna
Dagvatten till Edsviken från Danderyd, föroreningsberäkning 2006 - kartbilaga Dagvatten 2006 Sweco Viak PDF Öppna
PM Utredning av reningseffekten i Nora träsk, 2003 Övrigt 2003 Sweco Viak PDF Öppna
Acceptabel belastning på sjön Edsviken Övrigt 2003 Sweco Viak PDF Öppna
Makrofytundersökning i Edsviken 2006 Makrofyter 2006 Tång och Sånt HB PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2021 Igelbäcken 2022 Vaaka naturkonsult PDF Öppna
Igelbäcken, resultat från provfiske i Igelbäcken 2022 Igelbäcken 2023 Vaaka naturkonsult PDF Öppna
Vattensamverkan - så når vi god status i våra vatten. 10/3-2016 (NRM, Stockholm) - Mats Wallin (Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten) - Vad innehåller vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram? - presentation Dokumentation från event 2016 Vattenmyndigheten, Norra Östersjön PDF Öppna
Fosfor i vatten och sediment 2004 Miljöövervakning övrigt 2004 Vattenresurs PDF Öppna
PM Beräkningar av flöden genom Stocksundet, 2013 Övrigt 2013 WSP PDF Öppna