Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Landsnorabäcken

Landsnorabäcken är ca 150 m lång och rinner i en rätad stensatt bäckfåra mellan den kulturskyddade Landsnora kvarn och Edsviken. Bäcken torkar periodvis på sommaren.