Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Hydrologi

Edsviken har relativt få naturliga tillflöden; Landsnoraån, Rådanbäcken, Edsbergsbäcken och Bergendalsbäcken i Sollentuna, Noraträskån i Danderyd samt Igelbäcken i Solna kommun.

Bottenvattnet i Edsviken är under stora delar av året åtskiljt från ytvattnet på grund av det temperatursprångskikt som bildas på cirka 6 m djup, i nivå med Stocksundets tröskel. Allt vatten under tröskeln utgör bottenvatten, motsvarande ca 10 Mm3. Höstomblandningen är den enda tid under året då Edsvikens bottenvatten byts ut. Skiktningen gör att syrebrist uppstår i bottenvattnet.

Edsviken är särskilt känslig för belastning av olika slag pga sina hydrologiska förhållanden, speciellt i den inre delen av viken där den totala vattenvolymen är liten och omsättningen låg.