Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Geologi

I den norra delen av viken utgörs berggrunden av yngre granit. Östra stranden består av urberg, huvudsakligen yngre graniter. Den västra stranden domineras av Stockholmsåsen med inslag av postglaciala leror, moräner och berg i dagen. Falkbergets förkastningsbrant dominerar landskapsbilden i vikens inre del.