Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Tillrinnande vattendrag

Sju vattendrag mynnar i Edsviken, varav det största är Igelbäcken. Läs mer om vattendragen nedan

Igelbäcken

Silverbäcken

Edsbergsbäcken

Landsnorabäcken

Bergendalsbäcken

Noraträskån