Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Edsbergsbäcken

Edsbergsbäcken, ca 300 m lång, rinner genom parkmiljön vid Edsbergs slott. Bäckens vatten kommer från en grundvattenkälla i form av en mindre damm i parkens övre del.  Det kalla grundvattnet gör att flera djurarter som normalt finns i kallare vatten trivs här. Nattsländan Apatania Zonella påträffades i bäcken 2004. Fyndet är nytt för landskapet Uppland. Vattenkvaliteten är mycket god.

Vattendraget har på senare år restaurerats genom att sten och grus har lagts på botten. Varje år sätts ung havsöring ut i bäcken av Stockholm stads fiskerikonsulent. Fiskarna lämnar efter en kort tid bäcken och växer sedan upp i Stockholms skärgård (Östersjön).