Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Rådanbäcken

Rådanbäcken rinner genom dalgång (nuvarande Silverdal) i södra delen av Sollentuna kommun. Bäcken rinner numera genom en serie av dagvattendammar som anlagts i samband med byggandet av ett bostadsområde i dalen med tillhörande Science Park. Bäckens nedre delar präglas av gammal i kultur- och parkmark i anslutning till gården Rådan, nära mynningen i Edsviken. Bäcken torkar ut periodvis på sommaren.