Välkommen till Edsviken Vattensamverkan

Närings- och föroreningsbelastning till Edsviken

Kartorna visar hur mycket näring och föroreningar som belastar Edsviken indelat i de tekniska delavrinningsområdena. Kartorna skiljer sig åt med avseende på vilken enhet belastningen redovisas i.

Kartläggningen baseras på schablonvärden per markanvändningskategori enligt StormTac-modellen.

Såhär använder du kartorna: I reglaget till vänster, visible layers, klickar du i den parameter du är intresserad av. Välj en i taget. Efter val kan du klicka på de olika deloavrinningsområden i kartan för att få mer information. 

Karta 1. Legend/färgkodning baserad på belastning (vikt per år), klicka här.

Karta 2. Legend/färgkodning baserad på koncentration (vikt per volym), klicka här.

Karta 3. Legend/färgkodning baserad på belastning relaterat till delavrinningsområdets storlek (vikt per år och arealsenhet), klicka här.

Klicka här för att läsa mer om föroreningsbelastning till Edsviken från dagvattenutlopp från Solna, Sollentuna och Danderyds kommun.